Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

Hráči - starší žáci "B"

 Trenér: Lindaur Miroslav

Asistent: Smejkalová Jiřina

Ved. Družstva: Králová Andrea

 

B o h u t í n s k ý    Jiří
Š m o l í k    Petr
P e l o u c h    Bohumil
V o t a v a    Robert
S a m e c    Vojtěch
V á c h a l    Mikuláš
V o n d  r á š e k   Viktor
K l e č k a     Šimon
N o v ý   Jakub
P i k o l o n   Patrik
Z e l i n k a    Filip
K r á l    Jakub
M í k a   Tomáš
Š v i h o v c o v á    Aneta
V o n d r á k o v á   Kristýna
K r e u z o v á    Barbora
M r á z o v á   Michaela

Sponzoři