Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

Hráči - starší žáci "A"

 Trenér: Votavová Jitka

Asistent:Chodl Dušan

Ved. družstva: Smejkalová Jiřina 

 

B a r t o š   Marek

M í k a   Vojtěch
K a č í r e k     Jan
T v r z n í k     Jan
M a r e š   Matěj
F r ü h a u f   Jindřich
H a r a j d a    Šimon
H l a d k ý    Tadeáš
R e i s e r   Michal
V o n d r á š e k   Viktor
F ü g n e r o v á    Rozálie
C h l á d k o v á    Linda
K u ř á k o v á    Růžena
Š i m k o v á    Kateřina
C h l á d k o v á    Denisa
C h v a l o v á   Simona

Sponzoři