Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

Hráči - mladší žáci "B"

Trenér: Chodl Dušan

Asistent: Králová Andrea

Ved. družstva: Smejkalová Jiřina

 

F r ü h a u f   Jindřich
R e i s e r   Michal
V o n d r á š e k   Viktor
K o u b a   Tomáš
L a š á k    Štěpán
N o v ý   Jakub
P i k o l o n   Patrik
K o u b a   Filip
K r á l    Jakub
M  í  k  a     Tomáš
F ü g n e r   Kryštof
K a d l e c  Kryštof
V a n ě č e k   Daniel
V o n d r á š e k   Richard
V o n d r á š e k    Robin
K a d l e c o v á    Kateřina
H n i l i č k o v á  Kristýna
D r n k o v á   Iva
R e m i š o v á     Natálie

Sponzoři