Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

Hráči - mladší žáci "A"

 Trenér: Lindaur Miroslav

Asistent: Chodl Dušan

Ved. družstva: Smejkalová Jiřina

 

M a r e š    Matěj Jaroslav
Š m o l í k    Petr
S a m e c    Vojtěch
H a r a j d a    Šimon
H l a d k ý    Tadeáš
V á c h a l    Mikuláš
K l e č k a     Šimon
L a š á k    Štěpán
P i k o l o n   Patrik
Z e l i n k a    Filip
K r á l    Jakub
M í k a   Tomáš
C i m b ů r e k   Dominik
Š v i h o v c o v á    Aneta
C h l á d k o v á    Denisa
C h v a l o v á    Simona
K r e u z o v á    Barbora
M r á z o v á    Michaela
B r a ť k o v á   Viktorie
Č a d k o v á   Lucie

Sponzoři