Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

Hráči - Minižactvo

 

trenér: Votavová Jitka

Asistent: Brož Michal

Ved. družstva: Matoušek Václav

 

Z e l i n k a             Filip
L a š á k                Štěpán
M í k a                   Tomáš
K r á l                    Jakub
K o u b a                Filip
F r ü h a u f           Ota
F ü g n e r             Kryštof
H o l z b a u e r     Jakub
K a d l e c              Kryštof
V a n ě č e k          Daniel
V o n d r á š e k    Richard
H n i l i č k o v á    Kristýna
C i m b ů r e k        Dominik
B r a ť k o v á       Viktorie
Č a d k o v á          Lucie
D r n k o v á          Iva
R e m i š o v á       Natálie
V o n d r á š e k    Robin

Sponzoři