Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

Výtvarná soutěž „Hledá se maskot“15.10.2014

V nové výtvarné soutěži „Hledá se maskot“ oddílu vodního póla, která startuje na začátku listopadu 2014, budou mít všichni členové oddílu vodního póla možnost popustit uzdu své fantazii. Jejich úkolem bude vymyslet a nakreslit návrh nového „oddílového“ maskota.

Vítězný maskot bude dále profesionálně zpracován a použit jako oficiální maskot oddílu.

Po celou dobu trvání soutěže, tedy od 1. listopadu do 30. listopadu 2014, budou na webových stránkách TJ Fezko veškeré podrobné informace o soutěži.

 

Pravidla

1)    Soutěž je určena členům oddílu vodního póla. Soutěže se zúčastňují jednotlivci, kteří vytvoří návrh na maskota. Maskot by měl znázorňovat spojení zvířete nebo více zvířat a vodního póla. V rámci soutěže mohou maskota také pojmenovat.

 

2)    Soutěž bude zahájena 1. listopadu 2014 a ukončena 30. listopadu 2014, pokud nebude stanoveno organizátorem jinak. Vyhodnocení proběhne na „Vánoční ceně“ 19. prosince 2014.

 

3)    Každá práce musí být čitelně označena následujícími údaji o autorovi a jeho práci (údaje prosím uveďte na zadní stranu výkresu):

·    jméno a příjmení autora
·    věk autora
·    případný název maskota
·    poštovní adresa autora

4)    Každý soutěžící může do soutěže přihlásit pouze jednu výtvarnou práci.

 

5)    Výtvarné práce mohou být vytvořeny libovolnou technikou na papír (maximální velikost papíru - formát A3).

 

6)    Do soutěže je možno zařadit pouze návrhy, které nebyly dosud oceněny v žádné jiné soutěži.

 

7)    Výtvarná díla předejte trenérům nebo zašlete e-mailem na adresu vodni.polo@tjfezko.cz nejpozději do 30. listopadu 2014. Výtvarná díla doručená po tomto datu nemohou být do soutěže zařazena.

 

8)     Vyhodnocení nejlepších návrhů provede komise složená z trenérů vodního póla.

 

9)    Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo se zaslanými výtvarnými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že zasláním práce do soutěže projevuje souhlas s těmito podmínkami.

 

Cena

 

Vítěz soutěže získá jako odměnu míč na VPSponzoři