Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

Týdeník Strakonicko24.01.2013

Ve středu 23.1.2013 vyšel přehled výsledků dosavadního snažení vodních pólistek a pólistů v letošním ročníku nejvyšší soutěže. Podrobnosti naleznete v přílozeSponzoři