Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

pohář ČR dorostenky05.12.2013

  1. Jak jste již informované v sobotu se odjíždí do Brna na Pohár ČR_ SR  dorostenky, 2. Kolo.

 

Odjezd: sobota 7.12.  6,30 hod o bazenu

Příjezd: neděle 8.12. v cca 15,00 hod

Cena: hradí si hráčky, předpokládaná cena cca 500,- Kč zahrnuje ubytování a cestovné.

Trenér: M. Brož

Asistent: Já, ale nejedu a budu Vám držet palce.

 

Nominace:

J a v ů r k o v á    Karolína

F ü g n e r o v á    Rozálie

C h l á d k o v á    Linda

K u ř á k o v á    Růžena

Š i m k o v á    Kateřina

Š v i h o v c o v á    Aneta

 

C h l á d k o v á    Denisa

M r á z o v á   Michaela

C h v a l o v á   Simona

K r e u z o v á    Barbora

V o n d r á k o v á   Kristýna

 Sponzoři