Asten Johnson - vodní pólo Strakonice

Oddíl vodního póla TJ Fezko Strakonice má více jak 200 členů. Někteří hrají soutěže, někteří se starají o bezproblémový chod, jiní trénují a ostatní se pravidelně ukazují buď jako fanoušci nebo aktivní sportovci při různých turnajích.

Nejlepší střelci a střelkyně sezóny 2012-201327.08.2013

Závěr sezóny byl provázen nejen úspěchy našich týmů od žactva až po seniory, ale také pilnou prací všech hráčů a velkou obětavostí trenérů a funkcionářů, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na honorář starali o hráče, zajišťovali zápasy, soustředění, sponzory apod. Všem moc děkuji a doufám, že v další již přicházející sezóně se všichni zase sejdeme s větším odhodláním a pílí než minulou sezónu. 

V příloze najdete vyhodnocení nejlepších střelců sezóny 2012-2013 střelci sezóny 2012-2013

Sportu zdar a vodnímu pólu zvlášť

JitkaSponzoři